Hem » Allt om energideklaration

Allt om energideklaration

Du som äger en byggnad ska se till att det finns en energideklaration. Lagen om energideklarationen innebär att alla fastighetsägare ska se över sin energiförbrukning och söka möjligheter att minska användningen.


Lagen om energideklarationer av byggnader trädde i kraft år 2006. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Energiförbrukning fördelat på pumpar, kyla och värme m.m.

Du som äger en byggnad ska se till att det finns en energideklaration. Lagen om energideklarationen innebär att alla fastighetsägare ska se över sin energiförbrukning och söka möjligheter att minska användningen.

Du som äger en fastighet ansvarar för att ta fram underlag om byggnadens energianvändning fördelad på kyla och värme, tappvatten, pumpar, fläktar fastighetsel.


Energideklarationen ger tydlig information om fastighetens energianvändning

En viktig fördel med energideklarationerna är att du får ett värde på energianvändningen som kan jämföras byggnader emellan. Vid försäljning av till exempel en villa får såväl köpare som säljare tydlig information om husets energianvändning och därmed dess driftskostnader.

Bor du i en bostadsrätt eller hyresrätt får du reda på hur mycket energi som behövs för uppvärmning, vilket påverkar din hyra. Samma gäller för dig som har ett företag och hyr en lokal.

Vilka byggnader ska energideklareras?

 • Specialbyggnader som tillexempel simhallar, skolor, vårdbyggnader och biografer över 1 000 kvm ska energideklareras senast de 31 december 2008.
 • Flerbostadshus med hyres- och/eller bostadsrätter ska energideklareras senast 31 december 2008.
 • En bostadsrättsförening måste ha en energideklaration för hela byggnaden senast 31 december 2008.
 • Övriga byggnader med lokaler som hyrs ut, exempelvis kontor, butiker, hotell och restauranger samt en- eller tvåbostadshus som är hyres- eller bostadsrätt
 • De tre ovanstående kategorierna ska sedan alltid ha en giltig energideklaration.

Nya byggnader ska energideklareras från 1 januari 2009.

Alla kategorier byggnader (även villor) ska vid försäljning från 1 januari 2009 ha en energideklaration.
En energideklaration är giltig i tio år.

energi

Lagen om energideklarationer av byggnader trädde i kraft år 2006.

Energianalys


För att investera i rätt ventilations- eller värmelösning för ditt hus är det viktigt att känna till nuvarande förutsättningar.

 

  Förenklad energideklaration

  KONTAKTINFORMATION

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Det finns inga produkter