Hem » Om USV & OVK besiktning

Om USV & OVK besiktning

Bättre hälsa, friskare hus, på ett enklare sätt!


USV Inomhusmiljö AB etablerade företaget 1997 för att arbeta inom ventilationsbranschen.
Målsättningen med vårt arbete är att erbjuda villaägare, fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare våra tjänster. Ansvarig i företaget har 30 års erfarenhet av drift och underhåll av fastigheter.

Kunden i Centrum, göra rätt från början

Vi står till ditt förfogande med spetskompetens inom

  • Projektering av ventilation
  • OVK-besiktningar (OVK besiktning)
  • Radonutredningar och åtgärder
  • Ombyggnader av befintliga värmeanläggningar till exempel samband med växling från olja/el till exempelvis bergvärme eller frånluftsventilation
  • Värmepumpar(Comfortzon) luft/vatten värmepumpar och inomhusmiljö

Du hittar alltid det senaste på vår hemsida där du får en överblick över vad som finns gällande villavärme, ventilation, radon och det mesta som rör inomhusmiljön.

Portrait of a happy young female using a laptop

Vår vision

Utgångspunkten för allt om ventilation är att det är viktigt för vår hälsa, komfort, produktivitet och ekonomi att inomhusluften är ren och inte hälsofarlig.
Visionen är att vara kunskapsledande inom ventilationsbranschen.

Vi vill erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och småhusägare kompetens och kundanpassade produkt- och tjänstesystem för projektering, installation och underhåll av ventilations- och värmesystem.

Varmt välkommen att kontakt oss!

Entreprenadförsäkring
Godkänd F-skatt 2015
Riksbehörighet K
Byggarbetsmiljösamordnare Bas-P / Bas- U

Kontaktuppgifter
Besöksadress:
Orrspelsvägen 15
155 30 Nykvarn

Postadress:
Orrspelsvägen 15 155 30 Nykvarn

Telefon: 08-552 40 320
Mobil: 070 3425500
E-post: info@usv.se

Öppettider
Måndag – Fredag: 8-17
Lördag: Stängt
Söndag: Stängt


 

OVK besiktning – information om OVK

Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdagen och regeringen att år 1991 införa regler om funktionskontroll av ventilationssystemet, OVK.

Det är byggnadens ägare, oavsett vem som nyttjar byggnaden, som är ansvarig att lagstiftningen följs, dvs. ser till att en OVK besiktning utförs inom sitt givna tidsintervall. För att fullgöra sin skyldighet ska en certifierad funktionskontrollant anlitas och låta utföra en OVK besiktning i fastigheten. OVK besiktningsmannen skall föra protokoll, dokumentera fastighetens brister och redovisa ett resultat av OVK besiktningen, godkänd eller icke godkänd. Påtalade brister skall åtgärdas inom sex månader från besiktningsdatum.

Efter utförd OVK besiktning upprättar besiktningsmannen ett intyg som skall sättas upp på en väl synlig plats i byggnaden. Protokollet som upprättats under OVK besiktningen skickas dels till fastighetens ägare och dels till byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK efterlevs.

Läs mer om OVK besiktning


Vår affärsidé

Att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och småhusägare kompetens och kundanpassade produkt- och tjänstesystem för projektering, installation och underhåll av ventilations- och värmesystem.

USV inomhusmiljö AB fokuserar på att skapa friska hus med luftkvalitet anpassad för specifika krav och ändamål. Vi kan ta totalansvaret för hela- eller delar av våra uppdragsgivares ventilationsverksamhet.

En viktig uppgift är att förenkla för respektive målgrupp att fatta rätt beslut i samtliga faser i samband med investeringar samt att effektivisera och förenkla förvaltningen av systemen.

Det finns inga produkter