Radonsanering

Vi på USV Inomhusmiljö hjälper dig att åtgärda radonet i ditt hus.

radonhus_1
Radonhus

Hembesök

Kontakta oss för ett hembesök efter att du gjort en mätning av årsmedelvärdet av radonhalten. Vi tittar på husets konstruktion och tar fram ett åtgärdspaket för ditt hus. För besöket debiteras resa och timkostnad. Kostnaden kan du dra av från vårt pris när vi hjälper dig att sanera ditt hus.

Kontakta oss redan idag:
Telefon: 070-3425500 eller
e-post: info@usv.se


Vad är radon?

Var finns radonet?

Radium finns i mark, byggmaterial och grundvatten och sönderfallet pågår ständigt. Alla stenbaserade byggnadsmaterial avger radon, ofta i små mängder.

Blå lättbetong avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Hur höga radonhalterna blir i inomhusluften beror på mängden blå lättbetong som finns i huset. Har man mycket blåbetong i bostaden kan radonhalten överskrida gränsvärdet 200 Bq/m3.

Varje år dör cirka 500 i lungcancer orsakad av radon i bostäder enligt SSI (Statens strålskyddsinstitut). Risken att drabbas beror bland annat på hur länge man blivit utsatt för radon och i hur stora mängder.

Radonmätning:

Radon varken syns, smakar eller luktar. Därför är det omöjligt att veta om ett hus är ett radonhus eller inte. Man måste mäta mängden radon i inomhusluften och om värdet överstiger 200 Bq/m3 i årsmedelvärde uppmanar Socialstyrelsen att sänka radongashalten.

Exempel på åtgärder för sanering av radon

Om radonet kommer från blå lättbetong måste ventilationen ökas. Om radonet istället kommer från marken bör man försöka förhindra läckage av luft från marken.

Åtgärda radon från blåbetong

Om radonet kommer från blåbetong kan det vara lämpligt installera ett så kallat FT-system, ett mekanisk från- och tilluftsventilation.

Denna åtgärd kan även användas när man har en kombination av bygg- och markradon. För att hålla nere uppvärmningskostnader kompletteras detta ofta med en värmeväxlare, ett FTX-system. En fördel är att FTX-aggregat ger förbättrad luftkomfort i din bostad.

Läs om våra gör-det-själv lösningar

Åtgärda markradon med radonbrunn eller radonsug

När det gäller markradon skall villa i första hand saneras/åtgärdas med radonbrunn eller radonsug. Sedan föreslår vi att du installerar ett balanserat ventilationssystem med 90% värmeåtervinning.

Installation av mekanisk frånluft i hus med radon i byggmaterialet.

Ett frånluftssystem ger ökad luftväxling i ditt hus. Den har sina begränsningar att sänka radonhalten med rätt luftomsättning, den får inte vara för stor, då kyler du ner ditt hus och ökar energiförbrukningen.

Exempel: En villa med boyta av 155 kvm har en radonhalt av 350 Bg /kbm från byggmaterialet ( blåbetong ) med luftomsättning av 54 l/s, vilket motsvarar 0,5 omsättningar, sjunker radonhalten till ca 175 Bg / kbm,
maxflödet för villan är 62 l/s.

För att sänka radonhalten i en villa är kravet att den har uteluftsventiler / springventiler så att motsvarande uteluft kommer in i huset. Har villaägaren en kombination av radon i byggmaterialet och markradon är vårt förslag att marksug skall installeras.


Läs mer om våra produkter i den här kategorin

Visar alla 4 resultat

Det finns inga produkter