Bor du i hus med självdrag?

I äldre hus är ventilationen nästan uteslutande baserad på självdragsventilation, – en naturlig luftcirkulation som utnyttjar temperaturskillnaderna mellan inne- och uteluften.


Självdragsventilationen har i de flesta fall svårt att uppnå dagens krav och önskemål på luftutbyte och värmeåtervinning. Ofta resulterar självdrag i dåligt inomhusklimat och betydande energiförluster. I vissa fall kan även kondensation och fukt uppstå i husets takkonstruktioner och vindsutrymmen.

För att säkerställa att tillräcklig mängd luft kommer in och att föroreningar som alstras inomhus evakueras bedömer vi att lämpligaste åtgärden är att investera i ett nytt – och eventuellt värmeåtervinnande ventilationssystem.

USV erbjuder ett heltäckande sortiment på produkter och system som säkerställer att du får bästa klimat i din bostad och samtidigt en god driftsekonomi.


ftx-system_kallvind-1

Ventilationssystem FTX montage kallvind.

Bilden visar ett ventilationssystem med värmeåtervinng med montage på kallvind

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.

Det finns inga produkter