Ventilationssystem, med eller utan värmeåtervinning?

Med ventilation med återvinning kan du återvinna upp till 90 procent av värmen i den förbrukade frånluften. Ventilation utan värmeåtervinning är enklare att installera och fokuserar på att evakuera förbrukad luft. – Vilket alternativ passar dig?


Kortfattat kan man säga att den grundläggande skillnaden mellan principerna är att frånluftsystemet utan värmeåtervinning fokuserar på att evakuera förbrukad luft, medan det värmeåtervinnande systemet behandlar både den nya inkommande luften och den förbrukade utpasserande luften. Jämför för- och nackdelar här:

Ventilationssystem med värmeåtervinning (balanserat ventilationssystem)

Fördelar

  • Ventilationssystem med värmeåtervinning minskar din energianvändning. En värmeväxlare kan återvinna upp till 90 procent av värmen i den förbrukade frånluften. Genom att installera ett ventilationssystem med värmeåtervinning kan du spara 2 000- 4 000 kronor per år.
  • Förvärmd luft tillförs huset på flera ställen på där den ska. Du slipper kalldrag genom ventiler, springor och otäta fönster.
  • Förbättrad ventilation evakuerar fukt, lukter, föroreningar, radon effektivare.
  • Effektiva filter tar bort damm, pollen och skadliga ämnen i uteluften – en fristad för allergiker. Klimatet upplevs som mycket komfortabelt.

Nackdelar

  • Du får en högre initialkostnad och lite mer arbete vid installationen.

Enkel frånluftsventilation utan värmeåtervinning

Genom frånluftsystemet utan värmeåtervinning sugs luften ur bostaden med hjälp av en fläkt, utan att ta vara på värmen i den förbrukade frånluften. När luften sugs ut skapas ett undertryck i bostaden vilket gör att uteluft sugs in via till exempel fönsterventiler och otätheter i huset.

Fördelar

  • Passar dig som prioriterar enklare installering.
  • Lägre initialkostnad.
  • Även ett bra frånluftssystem säkerställer att fukt, lukter, föroreningar, radon evakueras från din bostad.

Nackdelar

  • Din redan betalda uppvärmda luft skickas ut ur huset. Uteluften tas ouppvärmd in via ventiler i fönster eller väggar, vilket ofta skapar kalldrag.
  • Mindre eller ingen möjlighet att påverka inkommande luftens kvalitet. När obehagligt drag uppstår stängs ofta uteluftsventiler vilket leder till att ventilationen inte fungerar som det är tänkt.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer. Sänd din fråga till oss info@usv.se. Se även våra vanligaste frågor och svar i vår FAQ.

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.

Det finns inga produkter