Bra ventilation gör dig både rikare och friskare

Kontakta oss för offert

Ventilation är viktig för att ditt hus inte ska förstöras av fukt och mögel. Genom bra ventilation minskar du även risken för hälsoproblem som allergier och annan överkänslighet.

Kategori:

Beskrivning

En god ventilation är viktig för oss alla eftersom vi tillbringar en allt större del av vår tid inomhus och med nya boendevanor. I inomhusluften samlas föroreningar från matlagning, städning och koloxid som vi andas ut.

Även möbler och byggnadsmaterial bidrar till föroreningen medan tvätt, dusch, bad och disk orsakar fukt. Inomhusluften behöver därför bytas ut mot frisk luft utifrån. Det uppnår du genom god ventilation.

Ventilationssystem, med eller utan värmeåtervinning?

Med ventilation med återvinning kan du återvinna upp till 90 procent av värmen i den förbrukade frånluften. Ventilation utan värmeåtervinning är enklare att installera och fokuserar på att evakuera förbrukad luft. – Vilket alternativ passar dig?

Kortfattat kan man säga att den grundläggande skillnaden mellan principerna är att frånluftsystemet utan värmeåtervinning fokuserar på att evakuera förbrukad luft, medan det värmeåtervinnande systemet behandlar både den nya inkommande luften och den förbrukade utpasserande luften. Jämför för- och nackdelar här:

Ventilationssystem med värmeåtervinning (balanserat ventilationssystem)

Fördelar

  • Ventilationssystem med värmeåtervinning minskar din energianvändning. En värmeväxlare kan återvinna upp till 90 procent av värmen i den förbrukade frånluften. Genom att installera ett ventilationssystem med värmeåtervinning kan du spara 2 000- 4 000 kronor per år.
  • Förvärmd luft tillförs huset på flera ställen på där den ska. Du slipper kalldrag genom ventiler, springor och otäta fönster.
  • Förbättrad ventilation evakuerar fukt, lukter, föroreningar, radon effektivare.
  • Effektiva filter tar bort damm, pollen och skadliga ämnen i uteluften – en fristad för allergiker. Klimatet upplevs som mycket komfortabelt.

Nackdelar

  • Du får en högre initialkostnad och lite mer arbete vid installationen.

Enkel frånluftsventilation utan värmeåtervinning

Genom frånluftsystemet utan värmeåtervinning sugs luften ur bostaden med hjälp av en fläkt, utan att ta vara på värmen i den förbrukade frånluften. När luften sugs ut skapas ett undertryck i bostaden vilket gör att uteluft sugs in via till exempel fönsterventiler och otätheter i huset.

Fördelar

  • Passar dig som prioriterar enklare installering.
  • Lägre initialkostnad.
  • Även ett bra frånluftssystem säkerställer att fukt, lukter, föroreningar, radon evakueras från din bostad.

Nackdelar

  • Din redan betalda uppvärmda luft skickas ut ur huset. Uteluften tas ouppvärmd in via ventiler i fönster eller väggar, vilket ofta skapar kalldrag.
  • Mindre eller ingen möjlighet att påverka inkommande luftens kvalitet. När obehagligt drag uppstår stängs ofta uteluftsventiler vilket leder till att ventilationen inte fungerar som det är tänkt.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer. Sänd din fråga till oss info@usv.se. Se även våra vanligaste frågor och svar i vår FAQ.


 

Bor du i hus med självdrag?

I äldre hus är ventilationen nästan uteslutande baserad på självdragsventilation, – en naturlig luftcirkulation som utnyttjar temperaturskillnaderna mellan inne- och uteluften.

Självdragsventilationen har i de flesta fall svårt att uppnå dagens krav och önskemål på luftutbyte och värmeåtervinning. Ofta resulterar självdrag i dåligt inomhusklimat och betydande energiförluster. I vissa fall kan även kondensation och fukt uppstå i husets takkonstruktioner och vindsutrymmen.

För att säkerställa att tillräcklig mängd luft kommer in och att föroreningar som alstras inomhus evakueras bedömer vi att lämpligaste åtgärden är att investera i ett nytt – och eventuellt värmeåtervinnande ventilationssystem.

USV erbjuder ett heltäckande sortiment på produkter och system som säkerställer att du får bästa klimat i din bostad och samtidigt en god driftsekonomi.

 

Det finns inga produkter