Byggsats – FTX ventilation, system för bostäder, daghem, kontor och restauranger över 350 kvm

Kontakta oss för offert

Komplett byggsats ftx ventilationssystem med värmeåtervinning för självmontering.

Kategori: Etikett:
Produkt Produkttyp:
Produkt Max boarea: ,
Produkt Värmeåv.:
Produkt Placering:
Produkt Våningsplan: , ,

Beskrivning

GÖR DET SJÄLV PAKET I BYGGSATS

Installera våra ventilationspaket själv och spara många sköna tusenlappar med våra gör det själv paket. Vi levererar hela byggsatsen direkt hem till Er, ni slipper åka runt och hämta material.

Har ni planer på att installera ett ventilationssystem i Ert befintliga hus eller kanske skall du bygga nytt ?

Det första är då i båda fallen att vi gör en flödesberäkning för Ert ventilationsbehov med noga beräknade luftflöden, minsta ljud i konstruktionen samt projektering med tydliga ritningar, så har du kommit en bra bit på väg till god inomhusmiljö.

Vi hjälper våra kunder med denna projektering med ritningar i Auto Cad, planritning i 2 D perspektiv i 3 D samt i fyrfärg, Projekteringen sker alltid i gällande norm och så långt som möjligt enl. kundens önskemål, därefter specificerar vi separat allt i offerten lämpligt aggregat, byggsats och konstruktion.

Installera själv så sparar du upp till 70 000 kronor

Vad som ingår i våra byggsatser
Uteluftsintag , Takhuv, Inloppsrör, Ljuddämpare, Kanaler, Böjar, Nipplar, Muffar, Frånluftsdon, Tilluftsdon. Byggsatsen bygger
enligt material- specifikation från vårt ritkontor.

Vad som inte ingår är
Värmeisolering av kanaler på den kalla sidan. Rektangulära detaljer i kanalsystemet, böjbara slangar/ rör

Allt presenteras i vår offert
Vi hjälper även till vid sanering av bygg eller markradon

Alla våra Kanaler är Typgodkänt i täthetsklassen (klass D) och i Svensk std. ISO 9001 .

Kanalerna har täthetsklass D i kanalsystemet och ritnigskonstruktioner i Auto Cad 2D /3D i fyrfärg

Kunden köper konstruktionen för vårt självkostnadspris

Ca priser för ventilationskonstruktion FTX planritning i 2 Perspektiv i 3 D

1 plan 3000:- -4000:- 2 plan 4000:- -4500:- 3 plan 4500:- -5000:-

Allt beroende på boytan antal don och kanaldragningen ryggåstak mm. kostnaden presenteras i offerten

USV flödes beräknar utifrån kundens planlösning, den bör skickas med e-post i Pdf, Gif, Dwg eller som papperskopia till
vår mail adress: info@usv.se

Finns radon i bostaden så tar vi in radonprotokollet och gör noggranna flödesberäkningar utifrån dessa allt för kundens bästa.

Välkommen åter med ert underlag för offert.

Handläggare / USV AB

Urban Söder
Riksbehörig K
Funktionskontrollant för ventilationssystem enligt lag om tekniska egenskaper på byggnadsverk mm

Ventilationsdetaljer !

Vårt pris-svar ingår ventilationsdetaljer efter konstruktion.

 • 2-3-planshus
 • Antal don: max 20 st
 • Uteluftsintag , takhuv, Inloppsrör, Ljuddämpare, Kanaler, Böjar, Nipplar,Muffar,
 • Frånluftsdon,Tilluftsdon. Byggsatsen / bygger enligt material- specifikation från vårt
  ritkontor
 • Kondensisolering max 8 meter ingår
 • Kanaler med anslutning max 160- 400 mm
 • Ritningskostnad tillkommer efter hus typ

Viktigt

 • Ventilationsaggregatet ingår inte i byggsatsen, byggherren och
  USV avgör valet av FTX- aggregat!
 • Ritningskostnad tillkommer
 • Isolering 2x 50 mm värmematta ingår inte, beräknas efter konstruktion
 • Arbetskostnad ingår inte

Det finns inga produkter