Frånluftsvärmepumpar för Er som ska bygga nytt

Kontakta oss för offert

Comfortzone EX 50 Frånluftsvärmepump som ger upp till 6,5kW med 210 liters varmvattenberedare. Finns med 2,5 till 4,5 kW elpatron. För hus som byggs enligt BBR 16-19

Comfortzone framtidens frånluftsvärmepump!

Kategori: Etiketter: , , , ,
Produkt Produkttyp:
Produkt Max boarea:
Produkt Värmeåv.:
Produkt Placering:
Produkt Våningsplan: , ,

Produktbeskrivning

Comfortzone EX 50

Energin i den varma inomhusluften återvinns och skickas tillbaka i huset via vattenbaserad golv- eller radiatorvärme. ComfortZones fläkt suger rumsvarm luft från alla våtrum i huset. Luften passerar värmepumpen varvid värmen behålles, växlas upp i temperatur och skickas tillbaka till huset som vattenbaserad värme.

Fungerar för såväl golv- som radiatorvärme. Ut skickas den ned till –15 grader kylda ventilationsluften. Ny fräsch inomhusluft tas in i huset via väggventiler.

Värmepumpen känner av husets aktuella temperatur och arbetar med hjälp av en dator på mest gynnsamma sätt så att rätt värmemängd skickas ut i husets radiatorsystem.

Nyhet 2013 ComfortZone EX 35- EX 50 och EX 65

ComfortZones pumpar är konstruerade för att ha en lång livslängd och att klara kalla utomhustemperaturer. Pumpen har funnits kommersiellt tillgänglig sedan 2003 varför åtskillig driftserfarenhet finns. Intelligent datorkontrollerad styrning gör att pumpen hela tiden arbetar på, efter rådande förhållanden, mest gynnsamma sätt. Pumpen levereras med extra elpatron i storlekarna 6, 9 eller förbeställt 2,5-4,5 kW (gäller samtliga nybyggda hus)

För att undvika eventuella ljudproblem skall pumpen inte ställas upp vägg-i-vägg med sovrum.
Vägg mot ljudkänsligt rum skall ljudisoleras. Om huset vilar på reglar bör dämpfötter användas.

Installation

Pumpen levereras med 160 mm, alternativt 125 mm, luftanslutningar. Om befintliga luftkanaler används skall dessa rengöras före igångkörande.

Pool & Sol

Pool
Pumpen kan förses med kringutrustning för att arbeta i ett sk sommarläge och värma en pool under sommartid.

Nyhet ! ##Comfortzone tilluftsaggregat T 12## tillföra huset förvärmd tilluft, inga håltagningar i ytterväggar!
För dig som vill ha förvärmd luft istället för tilluft via vägg- eller fönsterventiler. Tilluftsaggregatet T12 är avsett för uppvärmning och fördelning av tilluft i villor med vattenburet värmesystem.
Tilluftsaggregatet filtreras uteluften samt eventuell cirkulationsluft och värms upp till lämplig inblåsnings-temperatur,

villaägare får ett balanserat ventilationssystem.## Bästa lösningen vid nybyggnad samt om och tillbyggnad!##
Vi hjälper kunden från start till mål!

Faktaruta Comfort Zone!

Comfortzone EX 35-50 och 65
Frånluftsvärmepump som ger upp till 6,5kW med 210 liters varmvattenberedare. Finns med 2,5 till 4,5 kW elpatron. För hus som byggs enligt BBR 16-19

 • Avgiven/Tillförd effekt vid 20(12)/35°C kW 6,5/ 1,7*
 • Avgiven/Tillförd effekt vid 20(12)/50°C kW 6,5 /2.2 *
 • Elpatron, effekt kW 2,5/4,5 **
 • Köldmedium R134a kg 1,1
 • Luftflödem3/h 220-340 = ( 61- 94 l/s )
 • Flöde cirkulationspump m3/h 0,8- 1.1
 • Varmvattentemperatur (ställbart) C 50-60
 • Vattenvolym accumulatortank 210 /liter
 • Varmvattenkapacitet l/h 310
 • Maxtryck cirkulationsvatten MPa 0,25
 • Spänning V 400 (3-fas+N)
 • Säkring A 16
 • Höjd mm 2100
 • Bredd mm 600
 • Djup mm 620
 • Vikt kg 220 /160
  • Effektuppgifterna vid 20(12)/35 °C och 20(12)/50 °C är angivna enligt Europastandard EN255 utan fläktar och pumpar. Angivna temperaturer 20°C anger lufttemperatur på inomhusluft och (12)°C anger luftens våta temperatur länk.

** Alternativt 2,5/3,0/3,5/4,0/4,5 kW

OBS! Vid jämförelse med bergvärmepumpar skall man ta hänsyn till brine-pumpens effektförbrukning. Motsvarande bergvärmepump förlorar 10-20% ineffekt och COP genom pumpen som pumpar köldmediumet från själva borrhålet 100-150 m upp och ner.


Comfortzone EX 35,50 OCH 65 PDF

Det finns inga produkter