FTX Heru 100 T EC-L Vänster ansl. Väggmodell med toppanslutning

22 201.00 kr

FTX Heru 100 T EC-L Vänster ansl. Väggmodell med toppanslutning Art.nr. 8010725

Konstruerat för till- och frånluftsventilation med energiåtervinning s.k. FTX.
• Lämplig för installation i lägenheter, småhus, kontor och andra lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.
• Hög temperaturverkningsgrad 86%, låg energianvändning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.
• En unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats.
• För enkel hantering är aggregatet fjärrstyrd via den trådlösa manöverenheten för drift och övervakning.
• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via RS485 (tillbehör erfordras).
• Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar med EC-motor, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är mycket lätta att ta ur för rengöring.
• Har en regenerativ roterande värmeväxlare av icke hygroskopisk typ, tillverkad av aluminium och placerad centralt i aggregatet. Även värmeväxlaren kan demonteras för rengöring.
• Brännbart kassettfilter typ F7 som standard, for både från- och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut.
• Inbyggd styrning för värme/kyla.
• Kan beställas med eller utan inbyggd elektrisk eftervärmare.
• Aggregatet ar tillverkat av galvaniserad stålplåt, delvis vitlackerad, med mellanliggande isolering.
• Placeras i varmt utrymme, t.ex. tvättstuga, förråd eller grovkök.
• Beställs i höger- eller vänsterutförande.
• Kan beställas med anslutning för spiskåpa, den går förbi rotorn så att inte matos går tillbaka in i lokalen.
• Försedd med stickkontakt.
• Har integrerade ljuddämpare på till- och avluftssidan.
• Tre års garanti vid kontinuerlig drift.
OBS! Garantin för HERU® gäller endast under förutsättning att tillbehör/utrustning (t.ex. filter) från H. Östberg AB sortiment används.
Diagram
Ljud
Tekniska data

Beskrivning

FTX Heru 100 T EC-L Vänster ansl. Väggmodell med toppanslutning

Art.nr. 8010725
• Konstruerat för till- och frånluftsventilation med energiåtervinning s.k. FTX.
• Lämplig för installation i lägenheter, småhus, kontor och andra lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.
• Hög temperaturverkningsgrad 86%, låg energianvändning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.
• En unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats.
• För enkel hantering är aggregatet fjärrstyrd via den trådlösa manöverenheten för drift och övervakning.
• Levereras förberedd för Modbuskommunikation via RS485 (tillbehör erfordras).
• Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar med EC-motor, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
• Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är mycket lätta att ta ur för rengöring.
• Har en regenerativ roterande värmeväxlare av icke hygroskopisk typ, tillverkad av aluminium och placerad centralt i aggregatet. Även värmeväxlaren kan demonteras för rengöring.
• Brännbart kassettfilter typ F7 som standard, for både från- och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut.
• Inbyggd styrning för värme/kyla.
• Kan beställas med eller utan inbyggd elektrisk eftervärmare.
• Aggregatet ar tillverkat av galvaniserad stålplåt, delvis vitlackerad, med mellanliggande isolering.
• Placeras i varmt utrymme, t.ex. tvättstuga, förråd eller grovkök.
• Beställs i höger- eller vänsterutförande.
• Kan beställas med anslutning för spiskåpa, den går förbi rotorn så att inte matos går tillbaka in i lokalen.
• Försedd med stickkontakt.
• Har integrerade ljuddämpare på till- och avluftssidan.
• Tre års garanti vid kontinuerlig drift.
OBS! Garantin för HERU® gäller endast under förutsättning att tillbehör/utrustning (t.ex. filter) från H. Östberg AB sortiment används.
Diagram
Ljud
Tekniska data

Det finns inga produkter