Luftmiljö CombiWin som utbytesaggregat för dig med luftburen vattenvärme ACJ

Kontakta oss för offert

Swegon med Combi Win som utbytesaggregat för dig med luftburen värme av typ Bahco ACJ CombiWin är utvecklat för att ersätta luftvärme- aggregat som Bahco ACJ m.fl

Produktbeskrivning

Offertpris

Swegon CombiWin Utbytesaggregat för dig med luftburen vattenvärme av typ Bahco ACJ Combi-Win är
utvecklat för att ersätta luftvärme- aggregat som Bahco ACJ m. fl.

Aggregatet har samma mått som ACJ vilket gör att den är mycket lätt att montera.

Med Combi -Win kan du nu även konvertera ditt el-uppvärmda hus till vattenburet system och på så vis även komplettera med flera olika Luft Vatten värmepumps- typer, så som luft-vatten, berg, mark eller sjö och minska dina uppvärmningskostnader rejält. Vid uppvärmning av högtempererade radiatorer med Luft vatten värmepump bör produkten klara 55 C

Användningsområde

CombiWin är avsett för att ersätta Bahco ACJ, men kan även ersätta andra typer av aggregat i kombination med olika tillbehör. Aggregatet är avsett att placeras i exempelvis tvättstuga, garderob, grovkök eller annat varmt utrymme.

Hölje

Det extraisolerade höljet är av galvaniserad stålplåt med mellanliggande isolering av mineralull med mycket låga transmissionsförluster. Aggregatet är utvändigt pulverlackerat i en vit kulör, motsvarande RAL 9010.

Anslutningar

Aggregatet är försett med fyra alternativa Ø 100 mm kanalnslutningar som gör aggregatet direkt anpassat för montage med samma flexibilitet som Bacho ACJ. Däremot saknas den kvadratiska anslutningen som det gamla aggregatet i vissa fall var försedd med.

Filter

CombiWin är utrustat med ett grovfilter G4, placerat vid aggregatets anslutning för recirkulerande luft. Filtret ska i normalfallet kontrolleras och rengöras var 3:e månad och bytas och bytas var 6:e månad. Aggregatet larmar vid servicebehov.

Fläkt

CombiWin är försett med lågenergifläkt av kammartyp med EC motorer för bästa energieffektivitet och låga SFP-värden

Värmefunktion

Aggregatet är i grundutförandet utrustat med en inbyggd elektrisk luftvärmare. Styrsystemet styr värmarens effekt genom puls-puls teknik efter inställd rumstemperatur och med maxbegränsad tilluftstemperatur. Fläkten går normalt på inställt grundfl öde. Då värmaren inte når inställd rumstemperatur utan att överskrida den maximala tilluftstemperaturen forcerar fläkten automatiskt för att öka värmeåtergivningen till huset. Då inställd rumstemperatur uppnåtts regleras fläkten ner till grundflödet igen.

Värmefunktion med vattenbatteri

Då CombiWin levereras med vattenbatteri är funktionsprincipen lika den med elektrisk luftvärmare förutom att styrsystemet styr ett 0-10V ventilställdon som reglerar flödet på varmvattnet.

Inspektion

CombiWin har två inspektionsluckor på aggregatets ena långsida, Via inspektionsluckorna kommer man åt filter, fläkt och det inbyggda styrsystemet.

Tillbehör /reservdelar

Fläktmotorer till ACJ

Se vår ehandel

Pdf Combiwin

Det finns inga produkter