Om och tillbyggnad / nybyggnad vid valet av Comfortzone RX 35, 50 & 65 L lågbyggd frånluftsvärmepump, Bostadsyta 80-260 kvm

Kontakta oss för offert

Om och tillbyggnad vid valet av frånluftsvärmepump med låg bygghöjd. Ert bästa val är ComfortZone, EX 35,50 & 65 L för Bostadsyta 80-260 kvm. Nyhet 2016 Frånluftsvärmepumpar EX 35, 50 & 65 från Comfortzone, tillverkas högbyggda som lågbyggda värmepumpar.

Gör rätt val vid val av frånluftsvärmepump!

Kategori: Etiketter: , , , ,
Produkt Produkttyp:
Produkt Max boarea: ,
Produkt Värmeåv.:
Produkt Placering:
Produkt Våningsplan: ,

Produktbeskrivning

Kund kan välja ComfortZone RX 35-65 som lågbyggd eller högbyggd VP för sin bostad. Frånluftsventilation i bostaden med Comfortzone genererar vad som krävs av  kund och byggherre vid valet frånluftsvärmepump. Vad mera kan man begära när man ventilerar sin bostad.

 • 30-60 % lägre investeringskostnad än en bergvärmepump men med samma effekt. Du behöver varken borra i berg
  eller gräva i din tomt.
 • 30-50 % Lägre driftskostnad än din nuvarande frånluftsvärmepump.
 • 60-70 % lägre energiförbrukning än El, Fjärrvärme, Olja och Pellets.
 • Sex års trygghetsförsäkring.
 • Helt legionellasäkert då tappvarmvattnet värms upp först när det strömmar genom slingberedarens kamflänsrör.
 • Vid ombyggnad med takhöjd under 230 cm och boyta över 180 kvm bör byggherren välja Comfortzone,
  EX 65 L ( 6, 5 kw ) lågbyggd frånluftsvärmepump. ( L= lågbyggd )
 • Nybyggnad med boyta 80-120 kvm bör byggherren välja Comfortzone EX 35, min takhöjd 240 cm
 • Nybyggnad med boyta 120-180 kvm bör byggherren välja Comfortzone EX 50, min takhöjd 240 cm
 • Vid låga takhöjd under 230 skall byggherren välja lågbyggda frånluftsvärmepumpar, EX 35,50 & 65 L
 • Samtliga lågbyggda frånluftsvärmepumpar ( L ) skall anslutas till egen ack-tank 300 eller 500 liter med eller
  utan solslinga.

  • Ventilationssystem med frånluftsfläkt och direkt friskluftsinsläpp ger huset en bra inomhusmiljö och minskar risken för att huset skall få mögel och fuktskador.

Övrigt:
Vid jämförelse med bergvärmepumpar skall man ta hänsyn till brinepumpens effektförbrukning. Motsvarande bergvärmepump förlorar 10-20% ineffekt och COP genom pumpen som pumpar köldmediumet från själva borrhålet 100-150 m upp och ner. Allt beroende på boytan antal don och kanaldragningen ryggåstak mm. kostnaden presenteras i offerten.

USV flödesberäknar utifrån kundens planlösning, den bör skickas med e-post i Pdf, Gif, Dwg eller som papperskopia till
vår mail adress: info@usv.se

Finns radon i bostaden så tar vi in radonprotokollet och gör noggranna flödesberäkningar utifrån dessa allt för kundens bästa.

Välkommen åter med ert underlag för offert##.

Handläggare / USV AB

Urban Söder
Riksbehörig K
Funktionskontrollant för ventilationssystem enligt lag om tekniska egenskaper på byggnadsverk mm

Faktaruta Comfort Zone

Upp till 5 kW utan tank. När du vill kombinera med andra värmekällor, har extra stort varmvattenbehov, eller har låg takhöjd.

 • Avgiven/Tillförd effekt vid 20(12)/35°C kW 5,0/1,3*
 • Avgiven/Tillförd effekt vid 20(12)/50°C kW 5,0/1,7 *
 • Elpatron, effekt kW 6,0/9,0 **
 • Köldmedium R134 A kg 1,0
 • Luftflöde m3/h 150-320 = 42- 89 l/s
 • Flöde cirkulationspump m3/h 0,8
 • Varmvattentemperatur (ställbart) C 50-60
 • Vattenvolym accumulatortank l Ingen
 • Varmvattenkapacitet l/h 310/370 **
 • Maxtryck cirkulationsvatten MPa 0,25
 • Spänning V 400 (3-fas+N)
 • Säkring A 16/20 **
 • Höjd mm 1600
 • Bredd mm 600
 • Djup mm 620
 • Vikt kg 160
 • Effektuppgifterna vid 20(12)/35 °C och 20(12)/50 °C är angivna enligt Europastandard EN255 utan fläktar och pumpar. Angivna temperaturer 20°C anger lufttemperatur på inomhusluft och (12)°C anger luftens våta temperatur länk.

** Alternativt 6,0 eller 9,0 kW


Comfortzone EX 35,50 OCH 65 PDF

Det finns inga produkter