Radonbrunn RAB 400 B, Komplett

23 900.00 kr

Radonbrunn: RAB 400 b För villor på luftgenomsläpplig mark, t.ex. grusås där är radonbrunnen den mest överlägset och mest effektiva lösningen för att sänka lufttrycket i marken och förhindra att radon kommer in i fastigheten.

Markradon med höga rdonvärden!

Kategori:

Beskrivning

Radonbrunn RAB 400 B

Sugkapaciteten är ca 700 m3/timme! Radonbrunnen placeras bredvid fastigheten helt under markytan. Den ger inga störande ljud inomhus och har en låg driftskostnad. Inga ingrepp behöver göras i byggnaden.

En förutsättning för installation är framkomlighet för en traktorgrävare att göra en grop med 4 meters djup samt att avluftskanalen placeras så att jordluften kan blåsas ut utan risk för att den åter ska komma in i huset.

Ingår i radonbrunns-kitet: Markrör, rörböjar, beröringsskydd BSV 250, transformator VRTT 4, cirkulär radiafläkt RFT 315 .

Radonbrunn: RAB 400 B För villor på luftgenomsläpplig mark, t.ex. grusåsdär är radonbrunnen den mest överlägset och mest effektiva lösningen för att sänka lufttrycket i marken och förhindra att radon kommer in i fastigheten.

Radonbrunnen placeras bredvid fastigheten helt under markytan, och ger inget störande ljud

Det har under åren installerats hundratals radonbrunnar från Östberg och med en genomsnittlig reducering av radonhalten med häpnadsväckande 95% i inomhusluften.

Med vår radonbrunn riskerar man inte kallare golv eller tjälskjutning trots att radonbrunnen suger ca 15 gånger mer luft än radonsugen.

Östberg:s Radonbrunnen har en låg installationskostnad.

Det finns inga produkter