Ventilation i byggsats utan värmeåtervinning

Kontakta oss för offert

Självdragssystemet bygger på att frisk uteluft tar sig in genom ventiler eller springor s.k. otätheter i huset Mekaniskventilation med frånluftsfläktar kräver att uteluft tar sig in genom vägg eller fönsterventiler FTX-system med värmeåtervinning s.k. balanserad ventialtion med tilluft och frånluft, bästa inomhusmiljön.

Kund väljer sin egen systemlösning!

Beskrivning

Självdragssystemet bygger på att frisk uteluft tar sig in genom ventiler eller springor s.k. otätheter i huset. Den använda rumsluften tar sig ut genom imkanalen i murstocken och eventuell frånluftskanal från kök och badrum.

Hus som är byggda före 1970 har ofta ingen ventilation
eftersom de är så otäta
att luften kommer ut ur huset av sig själv
genom sprickor och små hål huset.
Det kallas självdrag.

 • Vad är bra med självdragsventilation?
 • Det är tyst och fungerar även om det blir elavbrott.
 • Vad är dåligt med självdragsventilation?
 • Du kan inte återvinna värmen i luften.
 • Ventilationen kan fungera dåligt.
 • Fuktskador och mögel utan ventilation.
 • På 1970 talet började man bygga villor som var tätare,
 • för att spara energi.
 • Men man glömde bort ventilationen.
 • Många villor från den tiden har dålig luft inomhus
 • och ofta fuktskador och problem med mögel.
 • På 1980 talet och fram till idag
 • har husen ofta ett mekaniskt frånluftssystem.
 • USV flödesberäknar utifrån kundens planlösning,den bör skickas med e-post i Pdf, Gif, Dwg eller som
  papperskopia till vår mail adress: info@usv.se
 • Finns radon i bostaden / marken så tar vi in radonprotokollet och gör noggranna flödesberäkningar utifrån dessa allt för
  kundens bästa.
Det finns inga produkter