Ventilation i krypgrund

12 700.00 kr

ERU FTX aggregat isolerad Teru för att motverka fukt,mögel,radon – FTX – ventilation för torp / krypgrund

Kategori:

Beskrivning

TERU isolerad

Teru, för att motverka fukt,mögel,radon – FTX – ventilation för torp / krypgrund

För att hålla en torr och frisk torpargrund är det viktigt med en bra ventilation. Vårt förslag är Östberg.s Teru, Ftx aggregat för torpargrund. Undermåligt ventilerade torpargrunder är en grogrund för röta och mögel. Har man dessutom markradon under fastigheten är ventilation ett måste.

Lösningen är att ventilera mekaniskt med hjälp av fläkt.

Men även här finns det risker; att ventilera grunden kan på vintern resultera i kalla golv, minskad komfort och ökade uppvärmningskostnader i och med att den värme som finns under huset kontinuerligt leds bort. På sommaren kan det istället bli för varmt så att möglet frodas.

Med hjälp av vårt torpargrundsaggregat TERU med värme- resp kylåtervinning blir det möjligt att öka ventilationen under fastigheten och erhålla rätt temperatur och fuktighet i torpargrunden både under vinter och sommar! Med en verkningsgrad på ca 80% byter man ut luften men behåller det mesta av värmen under vintern resp. håller nere värmen under sommaren för att förhindra mögelbildning Har man stora/större problem med fukt så rekomenderar vi en sorptionsavfuktare i kryp/torpargrunden.

TERU består av till- och frånluftsfläktar, roterande värmeväxlare samt planfilter av klass G4. Aggregatet är tillverkat av galvaniserad stålplåt och är isolerad utvändigt med kondensisolering. Den roterande värmeväxlaren är av icke fuktöverförande aluminium och med en hög temperaturverkningsgrad på ca 80%.

Luftflödet regleras lämpligast via en transformator men kan också styras via en fuktgivare on/off.

Det finns inga produkter