krypgrund

Ventilera din krypgrund för att minimera risken för fuktskador och mögelangrepp.

Var tredje villa har problem med fukt, mögel, röta eller hussvamp. Vanligast är problemet i hus med utelufts-ventilerad krypgrund byggda på 70-talet och framåt.

Kategori:

Product Description

Munters HomeDry är utvecklad för att skydda fastigheter från fukt, lukt och mögelproblem. Exempel på lämpliga användningsområden är: krypgrunder, källare, garage och fritidshus.

Munters sorptionsavfuktare skapar torr och varm luft. Avfuktning med sorptionsprincipen är effektiv även vid låga temperaturer. Dåliga lukter och radon ventileras ut från fastigheten,vilket minskar risken för t.ex. allergier.

Det finns inga produkter